home
Informacja o stronie

Niniejsza strona przeznaczona jest do przekazywania informacji dla użytkowników informatycznych systemów finansowych resortu obrony narodowej w zakresie:


-  użytkowanych systemów informatycznych wspomagających obszary ewidencji ilościowo wartościowej, płac i uposażeń, rent i emertytur, sprawozdawczości finansowej, księgowości, itp;


-  modernizacji i wersji testowych systemów;


-  szkoleń użytkowników;


-  udostępniania oprogramowania i dokumentacji;


-  organizacji systemu wsparcia użytkownika.


 

UWAGA: Wszystkie informacje udostępniane na stronie, w tym publikowane oprogramowanie i dokumentacja,  są przeznaczone wyłącznie dla uprawnionych użytkowników resortu obrony narodowej. Jakiekolwiek ich nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie bądź użytkowanie niegodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

NSR
WP-GO